بې خوبي څه شی دی؟ تدابیر او درملنه Insomnia

بې خوبي (Insomnia)

بې خوبي په بدن کې د بلې کومې عارضې له کبله رامنځته کېږي او اکثره وخت د چای د زيات استعمال، د غم او تشويش له امله، د ګېډې خرابوالی او د زياتي مطالعې له کبله پيدا کېږي. د ځينو رنځونو د درد او شدت له کبله هم خوب کميږي د خوب راتلو لپاره لاندي تدابير نيول پکار دي.

د خوب لپاره تدابير:

د ګرمو شيدو څښل، مالش کول، کوم سخت کتاب داسې مطالعه کول چې په دماغ زور واچول شي.

د بې خوبي درملنه :

يوه ګولۍ نيم ساعت مخکې له بسترې Tab.Phenobarbiton-60mg يا خوب د تلو په وخت کې يوه دانه Tab.Diazepam- 2.5.10mg يا يوه ګولۍ د شپې لخوا Tab.Largactil-25mg.

له پورتنيو ګوليو څخه يوازي يو ډول استعمال کړئ.

ددې لپاره چې له دوا سره عادت وانه خيستل شي. بايد ځينو تدابيرو څخه کار واخيستل شي،
لکه: تر څو چې خوب ورباندې غلبه نه وي کړې نو څملي دې نه، په يو څه کار دې ځان مصروف ساتي، د بسترې او د خوب د کټ د پاکوالي خيال وساتئ، له خوبه سهار وختي پاڅيدل عادت کړئ، پدې طريقو به خود بخود خوب پيدا شي ددې رنځ پوره درملنه نه شته، بلکې ځان د حالاتو مطابق برابرول پکار دي.

ځيني د دماغ مسکن درملونه لکه: phenobarbiton، largactil، Valium، Dilontin، او Ativan موثر تماميږي.

ځينې وخت دا رنځ د وينې د فشار له جګوالي هم رامنځته کېږي، نو د دوا پواسطه فشار کمول پکار دي. ددې لپاره Tab.Aldomit د ورځې له يوې څخه تر دريو ګوليو پورې استعمال کړي. د قبض د لرې کولو خيال وساتئ، د شور او غالمال له چاپيريال څخه ناروغ لرې کړئ.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic