د یو ښه صحت لپاره باید څومره خوب وکړو؟

دا موضوع د انسان په سن پوري اړه لري، مثلاً د نوي زیږیدلو ماشومانو لپاره له ۱۴ څخه تر ۱۷ ساعتونو پوري د خوب سپارښتنه کيږي. د ماشومانو له لويدلو سره د خوب د اړتيا اندازه په تدريجي ډول را کښته کيږي او کله چې کوچنيان د لومړني ښوونځي زده کونکو شي بايد له ۹ څخه تر ۱۱ ساعته پوري خوب وکړي.

هغه ځوانان چې نوي زلميتوب ته رسيدلي وي، عمر یې له ديارلسو کالو څخه تر اوولسو کالو پورې وي، له ۹ څخه تر ۱۰ ساعته خوب ته اړتيا لري. د لویانو لپاره له ۷ څخه تر ۹ ساعته د خوب سپارښتنه کیږي. البته دا یوازې سپارښتنه ده هر انسان د خوب مختلفې اندازې ته اړتیا لري.

خو په هر حال لویان باید هېڅکله هم په شپه کې تر۶ ساعتونو لږ خوب و نه کړي.

Back to top button