سهار وخت کې د جماع (کوروالي) ګټې

1- دسهار د ناراستۍ نه ځان خلاصول:
سهار وختی چی کله جماع تر سره شی نو ټوله ورځ به دی جنسی خواهشات کنټرول وی او ورځ به دی نشیطه وی.
2-دسهار خوب نه ځان ژغورل، ځکه د سهار لمانځه نه روسته خوب کول شرعا منع دی او درزق دتنګیدو سبب دی.
3-دجسم دفاعی قوت زیاتول:
د ورځی په اخر کی جماع کول سړی سستوی تر دی چی سهار مانځه ته هم نشی پاڅیدی او خپلی وضیفی ته هم په خپل وخت ځان نشی رسولی ،او دسهار نه روسته چی وشی نو وختی به دجنابت غسل هم وشی او وظیفی ته به هم ځان تیار کړی.
4- دبلاربی ښځی لپاره دقئ د زړه خرابیدلو علاج دی ،که بلاربه ښځی سره سهار وختی جماع وکړی شی نو ټوله ورځ به یی طبیعت برابر وی اوزړه به ورته نه خرابیږی.
5- سهار وختی دسړی زړه نورو ټولو اندامونو ته په شمول دتناسلی اندام ته وینه ډیره ورکوی نو دهغی دوجی دسړی تناسلی اندام هم خه کار کوی.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic