سیانوز څه شی دی؟ سیانوز د څه شي نښه ده؟ Cyanosis

سیانوز څه ته وايي؟

سیانوز د پوستکي او مخاط د رنګ له ژېړېدو څخه عبارت دی.
سیانوز د پوستکي د آبي رنګ اخیستلو ته وايي، هغه وخت رامنځته کېږي چې وینه په کافي اندازه اکسیجن نسجونو ته ونشي رسولی.
که چېرته سیانوز ډېر سخت وي او ټول بدن یي اشغال کړی وي، نو عموما په نوکانو، پوزې، غوږونو، مخ او شونډو کې ډېر محسوسېږي، د پوستکي او مخاط د رنګ د ژېړېدو علت دا دی چې په وریدونو کې د هیموگلوبین مقدار زیاتېږي، چې له دې امله په شعريه عروقو کې وینه له عادي حالت څخه توره ښکاري او د پوستکي او مخاط رنگ ژېړ معلومېږي.

د سیانوز کلیمه پخپله اصلي معنی یې آبي ناروغۍ (Blue Disease) یا آبي حالت (Blue Condition) ده.

سیانوز د څه شي نښه ده؟

سیانوز د وینې د صحيح نه تهویه کېدو نښه ده، چې د هغې سبب د زړه او سږو ناروغتیا ده، چې په دې توګه دا یوه عمومي نښه ګڼل کېږي.

سیانوز هغه وخت رامنځته کېږي، چې د شعريه عروقو وینه له پېنځه ګرامه احیا شوي هیموگلوبین څخه په سل سانتي متر مکعب کې زیاته (>5g/dl) وي.

په ځینو وختونو کې سیانوز موضعي دي، چې د هغې علت د شریانونو انسداد دی، چې په دې صورت کې صرف د بدن په یوه برخه کې لیدل کېږي په دې صورت کې وینه په ډېره سستۍ سره په وریدونو کې حرکت کوي او د هیموگلوبین زیاته برخه اکسیجن له لاسه ورکوي.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic