ضربه یا تروما څه ته وايي؟ (Trauma)

ضربه Trauma:

هغه رنځونه چې د میخانیکي علتونو په واسطه رامنځته کېږي، لکه د موټرونو ټکر او چپه کېدل، له بامه لوېدل، په اور سوځېدا، مرمۍ لګېدل او نور. هغه رنځونه چې د یادو شویو لاملونو له مخې پيدا کیږي ډېر وي، خو مهم یې دا دي: پرې کېدل، د هډوکو ماتېدل، د مفصلونو بې ځایه کېدل او داسې نور.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic