نیم سري درد څه شی دی؟ Migraine

د سر نیم سري درد څه شی دی؟ Migraine

دا د سر یو سخت ډول تشنجي درد دی، چې سهار له لمر ختلو سره پيل او څومره چې د لمر وړانګې زیاتېږي، هومره زیادت کوي.

له غرمې وروسته دا درد کميږي درد عموما د سر يو اړخ ته وي، چې زياتره زړه بدوالی او کانګي ورسره ملګرې وي.

 اسباب:

په ښځو کې د حيض خرابي، زيات دماغي کار کول، ذهني پريشاني، قبض، په سخته ګرمي او يخني کې بهر کار کول يې هم سببونه دي. کله کله موروثي جنبه هم لري او د ويني له لوړ فشار څخه هم پيدا کېږي. د سترګو خرابی هم پدې درد کې رول لري.

درملنه :

بايد د ناروغۍ اصلي ريښې پيدا شي د هغې مطابق درملنه وکړای شي. د ايرګوټ مرکبات لکه : د ورځې ۲ يا ۳ ځلې Tab.Migranil، د ورځې درې ګولۍ Tab.Cafergot، د سخت درد په وخت کې چې کانګي هم ورسره وي Inj.Ergotamin، کله چې سهار درد پيدا کېږي ناروغ ته Tab.Analgin يا Tab.Saridon يا Tab.Apidine او يا بله کومه د درد دوا ورکړئ ترڅو درد ورک کړي. له دې سره ناروغ ته Tab.Valium، Tab.Largactil، Tab.Fquibrome او Tab.Calamphas غوره کار کوي.

Editorial Team

Wasiclinic Publisher Team. Share the articles with your friends, and connect with us on social media.
Back to top button
wasiclinic