ولې باید له بربنډو فلمونو څخه ډډه وکړئ!؟

۱- جنسي تېري ته مو هڅوي.
۲- غیر دودیز جنسي تصورات رامینځته کوي.
۳- د مېړه او ماینې جنسي غوښتني کموي.
۴- بربند فلمونه لیدل د نارینه او ښځینه پر ځانګړي اندام لېوالتیا له منځه وړي.
۵- دا فلمونه د لیدونکي په ذهن کي داسي درواغجي جنسي اړیکي اندازه کوي چي اصلاً امکان نلري.

موږ پخوا هم ویلي او اوس هم وایو چي دا فلمونه په سوداګریز ډول جوړ سوي، نه په تعلیمي.

Back to top button