ناروغۍ

د ناروغیو علایم څه ته وايي؟ Symptoms

د ناروغیو اعراض څه ته وايي؟ Sign نښه او علامې ته وايي. د یوې ناروغۍ عینې موندنې، چې د کتونکي ډاکتر لخوا کتل کېږي او د ناروغ د ذهني‌ احساس (Symptom) په

Read More »

سنکوپ Syncope سنکوپ یوه موقتي بې هوشي ده، معمولا مغز ته د کافي اندازه اکسیجن نه رسېدل، د وینې د فشار  ټیټوالي له کبله. دا يوه داسې ناروغي ده چې په عام

Read More »

توبرکلوز یا ټي بي څه ډول ناروغي ده؟

Read More »

د نارینه جنسي غړو اناټومي (غړي پېژندنه)

د نارینه تناسلي الې اناټومي: د نارینه د دوو بهرنیو جنسي غړیو څخه يوه تناسلي اله ده. د نارینه تناسلي اله د سپنجي نسج (ټوټه) څخه جوړه ده. کله چې د نارین

Read More »

بکارت څه ته وايي؟

بکارت څه شی دی؟ کله چې يو چا هیڅکله هم جنسي اړیکه نه وي نیولي نو دغه حالت ته بکارت وايي. په نارینه وو کې بکارت ښايي په کټ کې د لومړي ځل جنسي اړيکې پر

Read More »

د تریخي په نل کې کاڼی؛ نښې او درملنه Cholesdocholithiasis

د تریخي په نل کې کاڼی Cholesdocholithiasis: د صفرا د نل کاڼی عموما د صفرا په کڅوړه کې جوړېږي او بیا د صفرا نل ته انتقالېږي. کله کله د صفرا په نل کې هم

Read More »

د تریخي کاڼی؛ لاملونه، نښې او درملنه Gall Bladder Stone

د تریخي کاڼی Gall Bladder Stone: د صفراپه کڅوړه کې عموما کاڼی پیدا کېږي، چې په لس سلنه افرادو کې کاڼی موجود وي. کاڼی په ښځو کې نرانو په پرتله زیات وي.

Read More »

زېړی (یرقان)؛ لاملونه، نښې او درملنه Jaundice

زېړی څه شی دی؟ Jaundice: کله چې د پوستکي لاندې د صفرا ماده، چې زېړ رنګ لري، د څه لاملونو له کبله جمع شي، پوستکی زېړه بڼه غوره کوي، چې دې ته زېړی یا Ja

Read More »

خېټه کې اوبه؛ لاملونه او درملنه Ascites

خېټه کې اوبه Ascites: دې ناروغۍ سره په خېټه کې اوبه جمع کېږي خېټه پړسېدلې او د ډول په شان لويه وي، چې دې ته نقي استسقا هم ویل کېږي.   لاملونه: د

Read More »

استسقاء یا ادیما؛ لاملونه، نښې او درملنه Edema

استسقاء یا ادیما څه ته وايي؟ Edema د بدن په کومه برخه کې د اوبو راټولېدو ته استسقاء یا ادیما  (Edema)ویل کېږي، چې څو ډوله دي: د دماغ استسقاء،  د سږو ا

Read More »
Back to top button
واسع کلینیک