متفرقه ناروغۍ

د تریخي په نل کې کاڼی؛ نښې او درملنه Cholesdocholithiasis

د تریخي په نل کې کاڼی Cholesdocholithiasis: د صفرا د نل کاڼی عموما د صفرا په کڅوړه کې جوړېږي او بیا د صفرا نل ته انتقالېږي. کله کله د صفرا په نل کې هم

Read More »

د تریخي کاڼی؛ لاملونه، نښې او درملنه Gall Bladder Stone

د تریخي کاڼی Gall Bladder Stone: د صفراپه کڅوړه کې عموما کاڼی پیدا کېږي، چې په لس سلنه افرادو کې کاڼی موجود وي. کاڼی په ښځو کې نرانو په پرتله زیات وي.

Read More »

زېړی (یرقان)؛ لاملونه، نښې او درملنه Jaundice

زېړی څه شی دی؟ Jaundice: کله چې د پوستکي لاندې د صفرا ماده، چې زېړ رنګ لري، د څه لاملونو له کبله جمع شي، پوستکی زېړه بڼه غوره کوي، چې دې ته زېړی یا Ja

Read More »

خېټه کې اوبه؛ لاملونه او درملنه Ascites

خېټه کې اوبه Ascites: دې ناروغۍ سره په خېټه کې اوبه جمع کېږي خېټه پړسېدلې او د ډول په شان لويه وي، چې دې ته نقي استسقا هم ویل کېږي.   لاملونه: د

Read More »

استسقاء یا ادیما؛ لاملونه، نښې او درملنه Edema

استسقاء یا ادیما څه ته وايي؟ Edema د بدن په کومه برخه کې د اوبو راټولېدو ته استسقاء یا ادیما  (Edema)ویل کېږي، چې څو ډوله دي: د دماغ استسقاء،  د سږو ا

Read More »

د وینې کموالی؛ لاملونه، نښې، تشخیص او درملنه Anaemia

د وینې کموالی څه شی دی؟ Anaemia کله چې په وينه کې د سرو حجراتو مقدار او یا د وینې اوسپنه کمه شي، دې ډول ناروغۍ ته په بدن کې د وینې کموالی یا Anaemia و

Read More »

د بدن د اوبوكمېدا، تنده؛ لاملونه او درملنه Polydipsia

د بدن اوبو کمېدو لاملونه: د کانګې، اسهال، د معدې خرابی، د ځیگر عوارض، سخته تبه، د شکر ناروغي، د ګرمو څيزونو استعمال په بدن کې د اوبو د کمی لامل کېږي.

Read More »

د خولې بدبویي څه شی دی؟ لاملونه او درملنه Bad Breathing

د خولې بدبویي څه شی دی؟ Bad Breathing: د ځینو کسانو څخه له خولو د تنفس د وېستلو پر مهال بد بوی خېژي، چې د خولې بدبویي یې بولي. د خولې بدبویي لاملونه:

Read More »

کانګې او زړه راجګېدل او درملنه یې Nausea-Vomitting

کانګې او زړه راجګېدل Nausea-Vomitting: کانګې کول پخپله کومه ناروغي نه ده. باید اصل سبب یې ولټول شي، ځکه چې ډېری د نورو عوارضو له امله رامنځته کېږي. که

Read More »

ایټکۍ یا هجکي؛ لاملونه او درملنه Hiccough

ایټکي (هجکي) څه شی دی؟ Hiccough: د ګېډې او سینې ترمنځ یوه پرده ده، چې حجاب حاجز او یا Diaphragm ورته وایي. کله چې په دې کې څه تشنج رامنځته شي، نو ایټک

Read More »
Back to top button
wasiclinic