خواړه

خواړه او څښاک

د غذایي رژیم پواسطه درملنه

غذایي رژیم په درملنه کې: د دې ډول درملنې موخه د غذایي رژیم په واسطه د ناروغيو علاج کول دي. یانې ناروغ ته هغه غذا ورکول، چې ورته اړتیا لري، ناروغ ته په

Read More »
ناروغۍ

د غذا کموالی او ناروغي منځته راتګ

د غذا کموالی: ځینې اصلي مواد چې غذايي ارزښت لري که بدن ته په پوره ونه رسیږي، ځینې رنځونه منځته راوړي، لکه: د ویټامینو د کمښت له امله د راشي تیسم او پل

Read More »
Back to top button