درمل

Uncategorized

د خوب او آرامتیا درمل | پېژندنه، اغېزې او ډولونه

د خوب او آرامتیا درمل د آرامتیا درمل (TRANQUILIZERS / SEDATIVES) دغه درمل پر مرکزي عصبي سېستم (CNS) باندې اغېزه کوي او د هغه د آرامتیا او خوبجن کېدو ر

Read More »
درمل لارښود

درمل څه ته وايي؟ جوړښت او ډولونه یې

درمل څه شی دی؟ درمل یو کیمیاوي توکی دی، معمولا هر یو په خپل پیژندل شوي فورمول سره رامنځته کېږي،کله چې یو ژوندي موجود ته ورکړل شي ځینې بیولوژیکي بدلونو

Read More »
جنسي روغتیا او لارښود

د ښځینه جنسي پارونې درمل؟

د امریکا حکومت یوه پلاوي له قانون جوړونکو غوښتي چې د هغو درملو د کارولو اجازه ورکړي چې په ښځو کې د جنسي غوښت د کمي درملنه کوي او “د ښځو د جنسي پارونې

Read More »
درمل لارښود

د درملو پواسطه درملنه او د درملو تجویز

درمل څه شی دی؟ دوا له بېلابېلو حيواني، نباتي او معدني سرچینو څخه تهیه کېږي او يو شمېر دواګانې له مصنوعي او کيمياوي موادو څخه جوړېږي. هغه درمل چې له وی

Read More »
Back to top button