سر درد

Uncategorized

د سر درد لاملونه څه دي؟

د سر درد چې د ډېرو لاملونو څخه رامنځ ته کیږي، یو څو لاملونه یې دلته درته په دغه لیکنه کې څرګنديږي. لومړی خو سر درد دا خپله ناروغي نه ده بلکې د یوې وجې

Read More »
دماغي ناروغۍ

نیم سري درد څه شی دی؟ Migraine

د سر نیم سري درد څه شی دی؟ Migraine دا د سر یو سخت ډول تشنجي درد دی، چې سهار له لمر ختلو سره پيل او څومره چې د لمر وړانګې زیاتېږي، هومره زیادت کوي. له

Read More »
Back to top button