د کاجو حیرانونکي روغتیايي ګټې!

کاجو په وچو میوو کې یو داسې میوه ده چې روعتیایی ګټې، یې د پام وړ دي،  کاجو په ویټامنونو، منرالونو او انټي اکسیډنټ خواصو په درلودو سره روعتیا ته ډیره ګټه لري، کاجو په وزن کمولو او د زړه روعتیا ته ښه ثابت شوی.

د کاجو په خوارک سره کولیسترولو کمیدل، دکوزڼ یا فالج له خطرناکې حملې څخه بچ کیدل راځي، په نړۍ کې خلک کاجو په مختلفو ډولونو سره خوري، ځیني په شیدو کې ګډوي،ځیني ترې حلوا جوړوي او په جنوبي اسیا هیوادنو کې ترې خواږه مټهایی جوړیږي.

کاجو چې په انټي اکسیډنټ خواصو لرونکي کولیسترول کموي چې له امله یی د زړه حملې مخنوی کیږي، یوه څیړنه  چې دکاجو په اړه شوي ده وایي، چې کاجو دلوړ فشار په کمولو کې مرسته کوي،له دي علاوه کاجو د منرالونو

ویټامنونو،  پوتاشیم او فولک اسید لرونکی ده چې دا ټول زړه سالم ساتي، کاجو په وزن کمولو کې هم مرسته کوي، که څوک غواړي چې وزن یی کم شي نو کاجو دی هره ورځ. دخوارک برخه وګرځوي، چې په کم وخت کې به یی وزن کمیدل شروع شي تاسو ته معلومه ده چې د هډوکي کلکوالی کلسیم پورې اړه لري نو کاجو هم د کلسیم او مګنیشم ښه سرچینه ده.

Back to top button