د زړه ناروغۍ

د وینې کموالی؛ لاملونه، نښې، تشخیص او درملنه Anaemia

د وینې کموالی څه شی دی؟ Anaemia کله چې په وينه کې د سرو حجراتو مقدار او یا د وینې اوسپنه کمه شي، دې ډول ناروغۍ ته په بدن کې د وینې کموالی یا Anaemia و

Read More »

د زړه اناتومي جوړښت او دندې Heart Anatomy

د زړه اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of Heart: زړه یو کلك عضلي غړی دی، چې د وینې مرکز او ټول بدن ته پاکه وينه رسوي او ناپاکه وينه د بدن له ټولو برخو سږ

Read More »
Back to top button