ارواپوهنه

Uncategorized

د شخصيت ارواپوهنه

د شخصيت ارواپوهنه (Personality Psychology)   شخصيت څه شی دی؟ شخصيت يو متداول لغت دی، خو د شخصيت متدوال والی بايد د دې لامل نه شي چې له ژورو او اهميت ن

Read More »
ارواپوهنه

له خاوند سره د خبرو کولو اصول او مهارت

د ګډ ژوند یو اصل دا دی چې خاوند خپله دنده ښه ترسره کړي، ترڅو خوشاله ژوند ولري. د یوې سالمې او ارامې ټولنې د منځ ته راتګ په خاطر د سالمو او ارامو کورنی

Read More »
اروايي حالتونه او ناروغۍ

وېره (ډار) څه ته وایي، ولې موږ وېریږو؟

وېره داسې یو احساس او حیرانتیا ده چې زموږ په ذهن کې پرته ده او ستونزه حله پیدا کیږي چې دا احساس او حیرانتیا زموږ پر ژوند نا معلوم اغېز وکړي. وېره داسې

Read More »
Back to top button