مثانه

اناتومي Anatomy

د مثانې اناتومي جوړښت او دندې Urinary Bladder

د مثانې جوړښت او دندې Urinary Bladder    مثانه یا د متيازو کڅوړه، چې په دې کې متیازی جمع کېږي، د سپوخت په منځ کې ځای لري. له مخاطي غشاء او عضلي (دوه ط

Read More »
اناتومي Anatomy

د پښتورګو اناتومي جوړښت او دندې Kidney Anatomy

د پښتورګي جوړښت او دندې: پښتورګي دوه نل لرونکي غونډاري دي، چې لوبياته ورته بڼه لري او د ملا د تېر په دواړو خواو د خېتې شاته واقع دي، چې ۶ انچه طول او

Read More »
Back to top button