نارینه

جنسي روغتیا او لارښود

جنسي لارښود | لنډ مکمل لارښود

جنسي اړيکه چې ستاسو دواړو لپاره د خونده ډکه وي. جنسي اړیکې جنسي اړیکه نیول په رښتيا هم د خونده ډکه یوه ډېره ځانګړې تجربه ده! الله (ج) د ښځې او سړي ترم

Read More »
اناتومي Anatomy

د نارینه جنسي غړو اناټومي (غړي پېژندنه)

د نارینه تناسلي الې اناټومي: د نارینه د دوو بهرنیو جنسي غړیو څخه يوه تناسلي اله ده. د نارینه تناسلي اله د سپنجي نسج (ټوټه) څخه جوړه ده. کله چې د نارین

Read More »
اناتومي Anatomy

د نارینه تناسلي غړیو اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of male genital

د نارینه تناسلي آلې غړیو اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of male genital د نارینه تناسلي اعضا په دوو برخو (داخلي او بهرني) ويشل شوې. لومړی: بهرني غړي: پ

Read More »
Back to top button