کانګې

متفرقه ناروغۍ

کانګې او زړه راجګېدل او درملنه یې Nausea-Vomitting

کانګې او زړه راجګېدل Nausea-Vomitting: کانګې کول پخپله کومه ناروغي نه ده. باید اصل سبب یې ولټول شي، ځکه چې ډېری د نورو عوارضو له امله رامنځته کېږي. که

Read More »
هاضمي سیستم

له کانګو سره وینه راتلل؛‌ لاملونه، نښې او درملنه Hematemesis

له کانګو سره وینه راتلل څه شی دی؟ HaemaTemiesis په دې ناروغۍ کې له کانګو سره یو ځای وينه راځي او کله ټوله وينه قی کېږي. د وینو کانګې لاملونه: درې مهم

Read More »
Back to top button