اناتومي

Uncategorized

پانکراس په اړه څه پوهېږئ؟ Pancreas

د پانکراس پېژندنه: پانکراس (په انګرېزي: Pancreas) د بدن يوه اېنډوکراين غده ده چې په پلن ډول د نس شا ته د توري او اثنا عشر په منځ کې پرته ده. پانکراس د

Read More »
جنسي روغتیا او لارښود

جنسي لارښود | لنډ مکمل لارښود

جنسي اړيکه چې ستاسو دواړو لپاره د خونده ډکه وي. جنسي اړیکې جنسي اړیکه نیول په رښتيا هم د خونده ډکه یوه ډېره ځانګړې تجربه ده! الله (ج) د ښځې او سړي ترم

Read More »
اناتومي Anatomy

د نارینه جنسي غړو اناټومي (غړي پېژندنه)

د نارینه تناسلي الې اناټومي: د نارینه د دوو بهرنیو جنسي غړیو څخه يوه تناسلي اله ده. د نارینه تناسلي اله د سپنجي نسج (ټوټه) څخه جوړه ده. کله چې د نارین

Read More »
جنسي روغتیا او لارښود

ښځینه جنسي اناټومي (غړي پېژندنه)

د روغې او بشپړ خوند لرونکي جنسي اړیکې لپاره ډېره اړینه ده چې لومړی ښځینه جنسي غړي وپېژنو. د ښځې تناسلي اله د څو مهمو برخو څخه جوړه شوې چې هره برخه ځان

Read More »
اناتومي Anatomy

د پوزې اناتومي جوړښت Nose Anatomy

د پوزې اناتومي جوړښت Nose Anatomy پوزه د بويولو آله ده او په دوه (داخلي او بهرني) برخو وېشل شوې ده. په بهرنۍ برخه کې یې دوه سوري او په منځ کې يې يو دی

Read More »
اناتومي Anatomy

د غوږونو اناتومي جوړښت Ear Anatomy

د غوږ اناتومي جوړښت Ear Anatomy: غوږونه د غږ د اورېدو آلې دي، چې د اواز په ور رسېدو سره پخپل منځ کې ټکر کېږي او په دې توګه د اواز د اورېدو عمل سرته رس

Read More »
اناتومي Anatomy

د سترګو اناتومي جوړښت او دندې Eye Anatomy

د سترګې اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of Eye: د سترګو د کاڼي قطر ۲.۵ سانتي متره دی چې له پاسه يو کلک سپین پوښ لري (Sceleran) د دې پوښ په منځ کې مخې ته

Read More »
اناتومي Anatomy

د زړه اناتومي جوړښت او دندې Heart Anatomy

د زړه اناتومي جوړښت او دندې Anatomy of Heart: زړه یو کلك عضلي غړی دی، چې د وینې مرکز او ټول بدن ته پاکه وينه رسوي او ناپاکه وينه د بدن له ټولو برخو سږ

Read More »
اناتومي Anatomy

د سږي اناتومي جوړښت او دندې Lungs Anatomy

سږي د تنفس ځانګړي آلې دي او شمېر یې دوه دي، چې د سینې په جوف کې د شمزۍ په دواړو خواو واقع دي. دښي سږي وزن نژدې ۶۰۰ ګرامه دی او چپ سږی نژدې ۵۵۰ ګرامه و

Read More »
اناتومي Anatomy

د ښځینه د ځانګړو غړیو اناتومي جوړښت Antomy of Female genitalia

د ښځینه تکثري سیستم اناتومي جوړښت او اناتومي Antomy of Female genitalia د ښځو ځانګړي غړي په دوه ډوله دي: ۱- بهرني ۲- داخلي   لومړی: بهرني غړي: دا

Read More »
Back to top button
واسع کلینیک